วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Mobile & Tablet)


ความหมายของโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ (Mobile) หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (บ้างเรียก วิทยุโทรศัพท์) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่าน โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่น โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อสมาร์ทโฟน

ความหมายของแท็บเล็ต

Tablet แท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็นหลัก โดยหลักๆ แล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกัน คือ ”แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ – Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆ ว่า “แท็บเล็ต – Tablet”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น